1. Christos Vagionas, Apostolos Tsakyridis, George Mourgias-Alexandris, Stelios Pitris, Pavlos Maniotis, Nikos Pleros and Theoni Alexoudi “Optical memory architectures for fast routing address look-up (AL) table operation”, JPhys Photonics (Open Access), Vol. 1, No. 4, Link: https://dx.doi.org/10.1088/2515-7647/ab4368